Asezare geografica

Situata la poalele muntilor Calimani ,la contactul cu Podisul Transilvaniei marginita fiind la est cu Piemontul Calimanilor,la sud si sud –vest de Dealurile Sieului, la nord –vest de dealurile Bistritei si la nord-est de Depresiunea Livezile-Bîrgau, comuna Cetate se afla situata din punct de vedere geografic la intersectia meridianului de 24 grade si 38 de minute longitudine estica si paralelele de 47 grade si 8 minute latitudine nordica. Relieful, deluros si muntos încadreaza comuna înspre zona nordica ,la est de localitatea Satu-Nou se afla muntele Vulturul cu înaltimea de 1501 m. iar în partea de nord-vest se afla o zona de dealuri. Suprafata comunei se îndinde pe 6664 ha. Clima moderat continentala cu temperatura medie anuala cuprinsa între 5 si 6 grade cu o maxima termica în iulie si o minima în ianuarie ,ofera conditii propice locuirii acestor meleaguri. Vegetatia naturala e dominata de foioasele din primul etaj de altitudine (stejar, fag, carpen, alun) iar la peste 1200 m altitudine se afla coniferele (molid, brad). Fauna, e renumita prin speciile de valoare cinegetica ca : ursul carpatin, Cerbul carpatin, mistretul, capriorul, lupul, vulpea, cocosul de munte etc. De un deosebit interes stiintific si turistic este existenta pe teriroriul comunei Cetate a “vulcano-karstului” identificat la Piatra Corbului si la Strîmtu, fenomen unic, pe cât se pare, în lume.